Zasady i warunki

Umowa

Umowa pomiędzy Bożeną Latek, terapeutą uzależnień a ……………………………………………………………………..

Obowiązki terapeuty uzależnień

• być dostępnym w uzgodnionym czasie,

• punktualne rozpoczęcie i zakończenie spotkania,

• zapewnienie spokojnej, odpowiedniej i niezakłóconej przestrzeni,

• zachowanie bezpiecznych, profesjonalnych granic,

• traktowanie wszystkich kontaktów i informacji jako poufnych, chyba że ma uzasadnione wątpliwości co do faktycznego bezpieczeństwa klienta lub innych osób,

• zachęcanie klienta do autonomii,

• praca w ramach BACP Ethical Framework (dostępne na życzenie), w tym regularna superwizja,

• regularny przegląd pracy terapeutycznej i relacji,

• w mało prawdopodobnym przypadku, gdy terapeuta odwołuje spotkanie, zaproponowanie alternatywnego terminu jak najszybciej,

Obowiązki Klienta

• punktualne przybycie na spotkanie,

• powiadomienie o odwołaniu/zmianie terminu z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem (w przeciwnym razie należna będzie pełna opłata),

• opłata w całości za sesję …………….. przy każdym spotkaniu,

• komunikowanie się z terapeutą poza uzgodnionymi sesjami doradczymi powinno być ograniczone do umówienia, zmiany lub odwołania spotkania, chyba że po wcześniejszym uzgodnieniu,

• zachowanie szacunku wobec terapeuty i jego własności,

• wyrażenie zgody na kontakt z lekarzem rodzinnym, jeśli terapeuta ma poważne obawy dotyczące zagrożenia dla siebie (klienta) lub innych osób,

• umówienie się z terapeutą, kiedy czuje się, że jest się gotowym do zakończenia terapii,

• informowanie terapeuty, jeśli jesteś w lub rozważasz wejście w inną relację terapeutyczną.

Podpis Klienta ……………………………………………. Data……………………………

Podpis Terapeuty  ……………………………………… Data……………………………..

Kontrakty podlegają regularnej weryfikacji przez terapeutę lub klienta.

Co oferuje terapeuta

W ofercie znajduje się psychoterapia o charakterze skoncentrowanym na osobie. Oznacza to, że jesteś upoważniony do odkrywania rozwiązań problemów we wspierającym środowisku. Jako terapeuta oferuję Państwu swoją uczciwość i szacunek, podczas gdy badamy kwestie, które uważają Państwo, że chcieliby poruszyć w ramach terapii w uzgodnionym przez nas czasie.

Poufność

W pewnych przypadkach istnieją granice i ograniczenia poufności.
Poufność może zostać złamana, jeśli w opinii terapeuty Państwo lub inne osoby wydają się być w niebezpieczeństwie lub narażeni na poważne ryzyko bycia skrzywdzonym. Terapeuta jest zobowiązany do tego przez regulacje prawne.

Klient przypuszczalnie zaangażowany lub mający wiedzę o akcie terroryzmu lub praniu brudnych pieniędzy.

Klient przypuszczanie ma wiedzę lub jest zaangażowany w handel narkotykami.

Klient przypuszczalnie ma wiedzę lub jest zaangażowany w zachowania, które w opinii terapeuty mogą prowadzić do krzywdy lub zaniedbania dzieci i bezbronnych dorosłych.

Superwizja i poufność

Monitoruję swoją własną praktykę poprzez regularne uczęszczanie na superwizję dla siebie i jestem zaangażowana we własny samorozwój. Zdarzają się sytuacje, w których aspekty naszych sesji zostaną zabrane na superwizję w celu monitorowania mojej praktyki, w żadnym momencie nie zostanie wspomniane Twoje imię ani żadna możliwa do zidentyfikowania informacja, a mój superwizor jest również zobowiązany do zachowania poufności w ramach umowy.

Zapiski z sesji

Nie prowadzę notatek dotyczących naszych sesji poza zarezerwowanym przez nas terminem i niniejszym dokumentem (umowa o terapie). Jeśli uważasz, że chciałbyś, abym prowadziła notatki, lub jeśli zostałeś skierowany przez agencje, która wymaga raportów aktualizacyjnych, daj mi znać, a ja chętnie będę prowadzić notatki.


Terapeuta może nagrywać sesje (nagranie audio) dla celów samooceny i superwizji.
Przed nagraniem zawsze konsultujemy się z klientem i klient ma prawo odmówić nagrywania sesji.

Kontakt z Klientem

Skontaktuję się z Tobą, jeśli będzie to konieczne, np. w celu zmiany terminu spotkania. Gdzie i jak mam się z Tobą skontaktować w tej mało prawdopodobnej sytuacji?

………………………………………………………………………………………………

Jeśli nie przyjdziesz na czas, czy chcesz, żebym się z Tobą skontaktowała? Jeśli tak, to w jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………

Kontakt z Terapeutą

Możesz skorzystać z powyższego numeru telefonu, aby się ze mną skontaktować lub wysłać e-mail Nie jest możliwe pozostawienie wiadomości głosowej na moim telefonie, więc jeśli nie będę w stanie odebrać, proszę o e-mail lub wysłanie tekstu, a ja odezwę się do Ciebie tak szybko, jak to możliwe.

Nieobecność

W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż uzgodnione 48 godzin lub niestawienia się na umówione spotkanie: zostanie pobrana pełna opłata za sesję.

Gdzie dowiedziałeś się o moich usługach? ………………………………………………………………………..

5