Psychoterapia

Oferuję sesje psychoterapii dla:

• stresu,

• depresji,

lęku,

• niskiej samooceny i szacunku do ciała,

• wstydu i poczucia winy,

• współuzależnienia,

problemów z gniewem,

zdrowia psychicznego,

dobrego samopoczucia w pracy.

Do czego służy psychoterapia?

Psychoterapia jest rodzajem terapii, która pozwala ludziom rozmawiać o swoich problemach i uczuciach w poufnym, nieosądzającym i bezpiecznym środowisku w celu rozwiązania problemów osobistych lub psychologicznych. Psychoterapeuta jest przeszkolony w słuchaniu z empatią, aby pomóc klientom w radzeniu sobie z wszelkimi negatywnymi myślami, problemami ze zdrowiem psychicznym i emocjami, które mogą mieć, a także pomóc w znalezieniu jasności, usamodzielnienia się i rozwiązania problemów.

W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez University College London, ponad 2000 mężczyzn zostało zapytanych o ich wartości i aspiracje. Zdrowie psychiczne zostało uznane za ważniejsze niż zdrowie fizyczne i  cechy osobiste, takie jak niezawodność i rzetelność, było cenione więcej niż siła fizyczna. Badanie to sugeruje, że brytyjscy mężczyźni pomimo swojej emocjonalnej rezerwy są skrycie romantykami, którzy pragną uczucia i towarzystwa, burząc mity męskości.


Stres

Jedna z wielu definicji stresu mówi, że wszystko, co nie sprawia ci przyjemności lub jest dla ciebie denerwujące, może być stresorem. Stres jest odpowiedzialny za absencję w pracy i jest przyczyną wielu problemów emocjonalnych i zdrowotnych. Istnieje wiele rozwiązań pozwalających na budowanie odporności na stres.

Depresja

Depresja to zaburzenie, które może negatywnie wpływać na to, jak się czujesz, myślisz i jak działasz. Depresja może powodować uczucie smutku, obniżonego nastroju, uczucie dołowania, niską energię, apatię i utratę zainteresowań. Depresja może mieć charakter od łagodnego do ciężkiego i może być skutecznie leczona.


Lęk

Lęk jest bardzo powszechną emocją, która zazwyczaj wynika z nierozwiązanych kwestii z przeszłości, takich jak porzucenie, brak miłości lub opieki, lęki egzystencjalne, postrzeganie życia jako niesprawiedliwego lub poczucie braku przynależności. Niektórzy badacze sugerują, że 80% poważnych chorób rozwija się, gdy dana osoba czuje się bezradna lub beznadziejna.

Problemy z niską samooceną i z szacunkiem do ciała

Problemy z niską samooceną są dość często przyczyną wielu innych problemów, w tym uzależnień, problemów w związku i małżeństwie oraz współuzależnienia. Niska samoocena może wpływać na Twoje życie na wiele sposobów. Podczas sesji terapeutycznych przyjrzymy się temu, co wpływa na Twoją samoocenę, jak uniknąć negatywnych myśli, jak nawiązać sensowne relacje z ludźmi, którzy są dla Ciebie ważni. Odkryjesz jak nauczyć się być bardziej asertywnym i mieć właściwe granice, jak stawiać sobie realistyczne wyzwania i cele. Jak skupić się na swoich pozytywnych cechach i tendencjach i w końcu jak dbać o siebie, to kolejna część procesu doradztwa. Krótko mówiąc, przyjrzymy się, jak wzmocnić swoją pozycję – zaczynając od szacunku dla siebie i akceptacji – następnie budując swoją pewność siebie, kompetencje i osiągnięcia, abyś mógł stać się osobą, którą chcesz się stać.

Badania przeprowadzone przez Dove sugerują, że prawie dwie trzecie dziewcząt (61%) w Wielkiej Brytanii nie ma wysokiej samooceny i w rezultacie może tracić kluczowe doświadczenia życiowe. Wśród brytyjskich dziewcząt z niską samooceną ciała 85% unika aktywności społecznych, takich jak sporty zespołowe lub dołączanie do klubów, a 88% ryzykuje swoje zdrowie, nie chodząc do lekarza lub opuszczając posiłki.

Wstyd i poczucie winy

Wstyd i poczucie winy mogą utrudnić każdy rozwój osobisty i zawodowy. Chociaż nie możemy zmienić przeszłości, możemy zmienić to, jak czujemy się z przeszłymi wydarzeniami. Karanie siebie przedłuża poczucie winy i wstydu oraz może zaszkodzić poczuciu własnej wartości. Z drugiej strony, przyjęcie odpowiedzialności i podjęcie działań naprawczych poprawia ją. W psychoterapii zastanawiamy się, jak przezwyciężyć wszelkie negatywne myśli, uczucia i zachowania, aby rozwijać się i kwitnąć, tak aby nie być obciążonym wydarzeniami z przeszłości, ale wyciągnąć z nich wnioski i iść dalej przez życie.

Współuzależnienie

Współuzależnienie, jako zachowanie może być nauczone w dzieciństwie lub w późniejszym okresie życia. Współuzależnienie może być zakorzenione w silnych cechach opiekuńczych, niskiej samoocenie, depresji, obsesjach, zachowaniach kontrolnych, zaprzeczaniu, słabej komunikacji, braku zaufania, problemach z gniewem, problemach z seksem, słabych granicach i uzależnieniu. Współuzależnienie jest ściśle związane z zachowaniami nałogowymi, które mogą być również główną przyczyną i mogą dyktować powrót do zdrowia.


Problemy z gniewem

Złość może być wywołana przez wiele rzeczy i sytuacji. Gniew może być postrzegany jako całkowicie normalna, naturalna i zazwyczaj zdrowa, ludzka emocja, której celem jest promowanie zmian i tworzenie bezpieczeństwa. Ale kiedy wymyka się spod kontroli, nie jest wyrażana bezpiecznie i ulega zniekształceniu, może stać się destrukcyjna – prowadząc do wszelkiego rodzaju problemów, takich jak gniew, rozgoryczenie, samokrytyka, urazy, mściwość, depresja, poczucie nienawiści do samego siebie i pasywna agresja. Zarządzanie swoimi emocjami, a zwłaszcza gniewem, jest jednym z kluczowych celów psychoterapii.

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne staje się dużym problemem zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym.Psychoterapia jest jednym ze sposobów pomocy w wielu kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Dobre samopoczucie w pracy

Aby zmniejszyć absencję pracowników, firmy zapewniają wsparcie dla zdrowia psychicznego. Wsparcie może obejmować zarządzanie stresem, mindfulness, anonimowe telefony zaufania i doradztwo, a nawet zajęcia taneczne dla pracowników, którzy lubią aktywność fizyczną.

bacp counsellin changes lives

Pracuje jako psychoterapeuta w Londynie, w Chelsea i Kensington SW3. Pracuje na University of the Arts London (UAL) i University College London (UCL).

Zadzwoń/text/Whatsapp do mnie na 07737 745 684 lub e-mail, jeśli chcesz wiedzieć więcej.

Zarezerwuj sesje psychoterapii

3.9